Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego

Strona główna » Materiały dla nauczycieli

Materiały dla nauczycieli

Nowości!

ucze sie

Danuta Sterna, Uczę (się) w szkole [uczenie się ; strategia uczenia się; nauczanie; strategie nauczania; motywowanie uczniów do nauki; ocenianie kształtujące; techniki oceniania kształtującego; wspomaganie uczenia się; rozwijanie zainteresowań uczniów naukami ścisłymi]

publikacja_cele

Connie M. Moss, Susan M/ Brookhart, Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję

Autorki – amerykańskie dydaktyczki – wychodzą z założenia, że wyniki w nauce poszczególnych uczniów wychodzą od nich samych, a najlepsze efekty osiąga się wówczas, kiedy nauczyciele podchodzą do nauczania z punktu widzenia uczniów. Do tego potrzebna jest umiejętność formułowania celów lekcji w języku ucznia.

Książki otrzymane przez bibliotekę w ramach projektu ORE:

1. Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni
2. Zielińska M., Jak reagować na agresję uczniów?
3. Prościak B., Szkoła bez agresji
4. Stamer-Brandt, Nowe gry i zabawy rozład. złość
5. Sokołowska E. Jak postępować z agresywnym uczniem
6. Rogers B. Jak radzić sobie ze stresem
7. Dix P., Jak modelować zach. uczniów i zarządz. klasą
8. Garstka T., Przemoc w szkole
9. Minge N.K., Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka?
10. Słupek K., Dyscyplina w klasie
11. Krysa W., Kompetencje coachingowe nauczycieli
12. Wosik-Kawala D., Kompetencje diagnostycz. i terap.
13. Korczyński S., Stres w pracy zawod. nauczyciela
14. Bochno E., Codzienność szkoły – uczeń
15. Bochno E., Codzienność szkoły – nauczyciel
16. Danilewska J., O wych. na arenie szkol. wieloboju
17. Marszałek A., Być nauczycielem-opiek.-wychow.
18. Geoff P., Nowoczesne nauczanie
19. Petlak E., Przyjazna szkoła
20. Jak być dobrym wychowawcą. Autoewaluacja.
21. Kania I. Jak towarzyszyć uczniom w rozw. społ.-zawod.
22. Paszkiewicz A., Uczeń o spec. potrzebach wychow.
23. Mróz J., Umiejętności psych.-pedagog. w pracy naucz.
24. Raczyńska K., Szkoła wolna od dyskryminacji
25. Erkert A., Nowe gry i zabawy pobudz. Wszystkie zmysły
26.  Wosik-Kawala D., Kompetencje diagnostycz. i terap.
27. Jąder-Taboł M., Efekt. i atrakc. metody pracy z dziećmi
28. Bradway L., Jak wszechstr. rozwijać zdolności dziecka
39. Mróz J., Umiejętności psych.-pedagog. w pracy nauczyciela
30. Bąbel P., 12 zasad skutecznej edukacji
31. Żylińska M., Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się
32. Spitzer M., Jak uczy się mózg?
33. Sawiński J., Sposoby aktywowania uczniów w szkole XXI w.
34. Brophy J., Motywowanie uczniów do nauki

%d blogerów lubi to: