Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego

Strona główna » Lista lektur

Lista lektur

Lista zawiera minimum lekturowe, które musi zostać zrealizowane w cyklu trzyletnim w każdej klasie liceum ogólnokształcącego. Ponadto każdy nauczyciel języka polskiego może omówić inne wybrane lektury niewskazane na tej liście, zwłaszcza w klasach realizujących z tego przedmiotu poziom rozszerzony.

Wykaz jest zgodny z nową podstawą programową i pozwala przygotować uczniów do egzaminu maturalnego, który obowiązuje od 2015 roku.

* zaznaczono lektury, których nie wolno pominąć przy realizacji materiału

Poziom podstawowy

Wybór mitów

Sofokles Król Edyp

Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśni nad Pieśniami, Księgi Hioba, Apokalipsy św. Jana)

* Bogurodzica

* Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum), psalm

Mikołaj Sęp-Szarzyński – wybrane sonety

William Szekspir Makbet

Ignacy Krasicki – wybrane satyry

Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne wiersze (w tym Romantyczność)

* Adam Mickiewicz Dziadów część III

* Adam Mickiewicz Pan Tadeusz

Juliusz Słowacki – wybrane wiersze

Cyprian Norwid – wybrane wiersze

* Bolesław Prus Lalka

Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara

Joseph Conrad Jądro ciemności

Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff – wybrane wiersze

* Stanisław Wyspiański Wesele

Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom I – Jesień)

Stefan Żeromski Przedwiośnie, Ludzie bezdomni

Zofia Nałkowska Granica

Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane wiersze

* Witold Gombrowicz Ferdydurke

* Bruno Schulz – Sklepy cynamonowe

Tadeusz Borowski Proszę państwa do gazu

Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

Gustaw Herling-Grudziński Inny świat

Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak, Miron Białoszewski – wybrane wiersze

Sławomir Mrożek Tango

Albert Camus Dżuma

%d blogerów lubi to: